TravelMagic reiseplanlegger: Detaljert trasé!

TraseLitenPr våren 2014 vises alle reiseforslag som rette linjer mellom holdeplasser. Vi har startet arbeidet med å kunne presentere reiseruter langs rutenes virkelige trase. Deretter er intensjonen å kunne presentere også gangveiene langs gangbare veier og stier….Presentasjon av reiseforslag: Fra stoppunkt – stoppunkt  til virkelig trasé.

I og med at RegTopp-formatet kun inneholder posisjon på holdeplasser, men ikke inneholder informasjon om hva som skjer mellom holdeplasser / stoppunkt, presenterer reiseforslagene pr i dag rette linjer i reiseforslagene:

Dagens kartvisning av reiseforslag (versjon 3.0 og 3.1)
Dagens kartvisning av reiseforslag (versjon 3.0 og 3.1)

For de som benytter kombinasjonen av dGIS, DGBuss og TravelMagic, har vi utviklet noen tillegg til RegTopp-formatet som muliggjør overføring av detaljerte traséer mellom stoppunkt.

Ny trasévisning
Ny trasévisning følger vei på de definerte lenkene mellom stoppunkt. Der båtrutene er definert i kartgrunnlaget, vil det også bli mulig å presentere disse på samme vis.
Detaljert visning av reiseforslag
Detaljert visning av reiseforslag – det er stor grad av nøyaktigheten på de traseene man definerer i dGIS.