TravelMagic nå også med samisk språk

177FinnmarkSamisk177FinnmarkSamiskCVi gratulerer Finnmark fylkeskommune med reiseplanlegger som støtter 4 språk.

I samarbeid med Sametinget har Finnmark fylkeskommune og DataGrafikk oversatt TravelMagic til samisk. I og med at de benyttede utvekslingsformatene for trafikkinformasjon ikke har varianter for stedsnavn i ulike språk, vil ikke de viste stedsnavnene endres avhengig av språkvalg.