DataGrafikk overtar appene.

App-prosjektet oppstod i 2009 som en samarbeid mellom Bouvet og DataGrafikk.

Nå har DataGrafikk kjøpt ut appene fra Bouvet, men samarbeidet fortsetter.

Reiseplanleggerappene ble til via et samarbeid mellom Bouvet og DataGrafikk så tidlig som høsten 2009.

DataGrafikk og Bouvet hadde felles forbindelser innen kollektivselskapene.

Det å lage en god reiseplanleggerapp, ville være en nyttig erfaring og en god referanse for et konsulentselskap som Bouvet.

DataGrafikk leverte søketjenestene via et API. Bouvet utviklet appene. DataGrafikk markedsførte disse ovenfor kollektivselskapene.

Appene ble en suksess og pr 2015 benytter 9 fylkeskommuner disse appene. Flere av disse har oppdatert til versjon 2 – og den mest avanserte løsningen (AKT) har dessuten kobling mot sanntid (SIRI ET) og avviksmeldinger (SIRI SX).

Bouvets forretningside baserer seg på å selge kompetanse og tjenester og det å eie og videreutvikle et produkt, er på siden av kjernevirksomheten. Derfor ble Bouvet og DataGrafikk enige om at DataGrafikk pr 1/1-2015 kjøper ut kildekode og alle rettigheter. Samtidig ble det tegnet en forvaltningsavtale som medfører at Bouvet plikter å opprettholde kompetanse og DataGrafikk kan kjøpe tjenester for videreutvikling av appene fra Bouvet.

På tampen av året, tegnet vi relativt omfattende avtaler om å levere utvidelser av appene til VKT og Kolumbus – begge basert på at våre erfarne kontakter i Bouvet leverer utviklingstjenester.