Sanntidsapper versjon 2 i VKT

VKTApp2.0LitenVKT oppgraderer appene til versjon 2.0, samt kobling mot sanntidssystemet.

Sanntidssystemet i VKT har vært i drift i en god periode og WEB-brukerene har hatt tilgang til sanntid på holdeplassnivå.

Nå kan også app-brukerene få tilgang til sanntid fra f.eks. sin hjemmeholdeplass.

VKTApp2BBegge

Les mer om appene på

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=no.bouvet.routeplanner.vkt

Appstore:

https://itunes.apple.com/no/app/vkt-reiseplanlegger/id445354488?mt=8