AtB utvider reiseappene med ny funksjonalitet

I høst har vi samarbeidet med AtB om utvidelser av reiseappen for iOS og Android.

Favoritter for buss

Favoritter for buss gir rask oversikt over kommende avganger med favorittruter fra et stopp. Vi ville bygge videre på eksisterende favoritter og holdeplassvelger som ble introdusert i versjon 2.4. Brukeren skal kunne lage sin egen «avgangliste» med kun avganger fra de rutene man er interessert i.

Det er mange veier inn til avgangsliste, via søk, via passeringstider, via kart. Tidligere kunne man opprette favoritt på stopp som var gruppert under samme navn, og enkeltstopp om man gikk via kart eller passeringstider.

I versjon 2.4 fikk man enklere tilgang til enkeltstopp via holdeplassvelger slik at man kunne legge favoritt på busser som går i en retning.

Med buss favoritter kan man ytterligere filtrere avgangliste til kun de rutene man ønsker å vise.

 

 

 

 

 

Den eksisterende funksjonalitet i holdeplassvelgeren med mulighet for å velge enkeltstopp, samt få informasjon om at visningen inneholder avganger fra flere stopp, eller at det finnes flere stopp med samme navn, er i varetatt med ny favorittvisning/utvalg.

 

 

 

 

 

Forebedret kartvisning

Det har vert ønsket en stund å ha kartvisningene i appen mer lik reiseplanlegger på web fordi det gir bedre informasjon til brukeren.

Oversiktskartet skal tegnes opp med transportmiddel som passerer stoppet. Det gir mer korrekt informasjon enn et statisk holdeplassymbol som brukes for alle stopp. For holdeplasser der ingen transportmiddel passerer vises heller ingen ikoner og man unngår dermed å vise stopp i kartet der det ikke passerer busser.

 

 

 

 

 

 

Kartvisningen over reise skal vise med informasjonsbobler hvordan reisen forløper med start, slutt og byttepunkter tydelig markert.

 

 

Dra- og slipp reorganisering på Android.

iOS fikk dra- og slipp reorganisering i versjon 2.4 av appen siden dette kunne legges til med veldig liten innsats.

Dette skapte et problem siden man ønsket å ha samme funksjonalitet på Android. Utfordringen her lå i at man ikke i like stor grad kunne støtte seg på ferdige biblioteker.

AtB har bidratt til å få realisert denne funksjonaliteten også på Android.