God Jul!

Julen nærmer seg med stormskritt og tiden er inne for å takke våre forbindelser for nok et spennende, hyggelig og konstruktivt år!

Under kan du lese et sammendrag av årets utvikling og hendelser.

Det er på tide med “varetelling”, og vi har hatt fin framgang innenfor de 3 ulike produktområdene vi satser:

Publikumsinformasjon med reiseplanlegger, avgangsvisning, sanntid og reisepris på WEB og apper har fått gode forbedringer. Flere fylker har også tatt i bruk vårt avviksmeldingssystem som kan gi publikum viktig aktuell informasjon via WEB, callsenter, apper og monitorsystemer.

Vi er veldig fornøyd med at mer enn halvparten av fylkeskommunene på ett eller annet vis bygger på vår reisemotor – og at de fleste av disse satser på å bygge opp gode, lokale reiseplanleggere til sine reisende via WEB og apper. Totalt sett har  DataGrafikks leveranser av slike systemer økt også i 2016.

Det har gitt oss mulighet til å satse enda mer på produktutvikling:

Appene har fått ny og forbedret funksjonalitet, utvalget av importfiltre øker (RT 1.2 nri, RT 1.3, ERN og GTFS), og vi håndterer sanntid fra flere ulike dialekter av Siri. Vi har også utviklet direkteforbindelse med f.eks Hogias databaser og driftssystemer (DOI/ROI).

Årets største nyhet er at Fara i samarbeid med DataGrafikk har blitt tildelt kontrakten for leveransen av nytt system for reiseplanlegger, sanntidsformidling og billettkjøp til Møre og Romsdal Fylkeskommune. Vi skal for første gang delta i en leveranse av kombinert reiseplanlegger- og billettapp. Leveransen starter tidlig i 2016. Nærmere beskrivelse vil komme i egen nyhetsartikkel.

Også Troms Fylkestrafikk utvider i starten av 2017 TravelMagic med sanntidsinformasjon, som skal hentes fra Consat.

Turbilsystemer:

Det viktigste satsingsområdet de siste årene har vært å utvikle en ny løsning der man erstatter kjøreordre og ulike tilbakemeldinger (skriftlig, pr telefon o.l.) etter endt oppdrag med en sjåførportal som gir sjåførene full oversikt over gjeldende og kommende oppdrag, samtidig som ferdigrapportene kommer kjapt tilbake og oppdragene kan avsluttes og faktureres.

Vi har utvidet aktivitetsopplysningene med viktig ny informasjon (bl.a. tilbakekjøringstid), noe som dessuten er forberedelser for å kunne utvikle en modul for å utarbeide lønnsgrunnlag.

Flere av våre kunder og hundrevis av sjåfører har tatt i bruk sjåførportalen i løpet av 2016 og interessen ser ut til å ha økt vesentlig mot slutten av året.

Tendensen ved at de største turbilselskapene kjøper opp og fusjonerer inn nye selskap fortsatte i 201,6 og vi har hatt mange oppdrag med å samordne og smelte sammen slike installasjoner.

Ruteplansystemer:

Også innen området for rute- og drifts-planlegging (DGBuss) har det vært stor aktivitet i 2016. Utover mange generelle forbedringer, er RegTopp 1.3A-eksport er utviklet, noe som så langt tilfredsstiller nasjonale myndigheters krav til innsending av ruteinformasjon. I Danmark har vi laget en ny XML-eksport til det Danske Rejsekortet. Derved kan Fynbus levere data til det nasjonale billettsystemet og man kan foreta gjennomgående billetering.

Det er organsiert et “spleiselag” for å utvikle ny NeTEx-eksport til NRP og utviklingen er startet, men man venter på endelig formatdefinisjon.

DGBuss-brukere kan nå jobbe med separate databaser, men opprette fellesinstallasjon for geometrien: Holdeplasser, lenker etc. Dette gir en mer rasjonell førstegangsregistrering og betydelig enklere oppdateringer. Vi har også utviklet en del nye grafiske holdeplasskilt.

Årets bidrag går til de som trenger det mest:

2016 blir et nytt godt år for DataGrafikk, noe som også gir oss mulighet for å hjelpe andre. I år går støtten til Leger Uten Grenser.

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Leger Uten Grenser hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Les mer

Vi benytter anledningen til å takke for det gamle året, og å ønske alle våre forbindelser en riktig God Jul!