Ny Fram-app presentert på Hogia User Conference

Hogia arrangerer årlig brukerkonferanse bl.a. for Pubtrans-kundene i Stenungsund.

I år ble Møre og Romsdal Fylkeskommune / Fram invitert til å fortelle om deres nye reiseplanlegger- og billettapp-prosjekt.

Toril Karlsnes Viken presenterte bakgrunnen for at de som grunnlag for anbudet valgte at Hogias Pubtrans og DOI / ROI formatene skulle benyttes som utvekslingsformat.

Rolf Einar Eriksen presenterte hvorledes Fara og DataGrafikk i fellesskap har integrert Billett og Reiseplanleggerappene til en ny alt-i-ett-app til Fram.

Samtidig viste Rolf hvorledes Hogia speiler sin sanntidsdatabase inn i DataGrafikk servere slik at alle kjente endringer og estimater er raskt tilgjengelig for reiseplanleggeren via ROI-formatet: