Ny Tempus-versjon: 1.14.2.375

Tempus er oppdatert med forbedringer og feilrettinger

  • Kunde: kagt til tabelloppsettsmuligheter for fakturakunder, omsetning og aktivitetsmaler.
  • SMS-påminnelse: mulighet for å la nye kunder få sms-påminnelse som standard ved å sette systemparameter SMSReminderTilNyeKunder = 1.
  • Gjenoppretting av kansellerte aktiviteter kjører dobbeltdiponeringssjekk.
  • Lag retur-aktivitet i kjøreliste satte ikke nytt start- og slutt-tidspunkt.
  • Fikset feilmelding når man endret en kansellert aktivitet.
  • Stedsregister: lagt til sjåfør og kjøretøy i historikk.
  • Eksport til regnskap: lagt til systemparameter “VisEgenAvdelingEksport”. Hvis denne er 0 er alle avdelinger valgt når man åpner eksportvinduet. Er den 1, vises kun brukerens egne avdelinger.
  • Eksport til regnskap: lagt til felter for kundens org.nr.
  • Ordrehistorikk: tilgang til denne styres nå via systemparameter “MinSeOrdreHistorikkRettighet”.

Tempus endringslogg