Nytt i reise apper versjon 2.6

Versjon 2.6 inneholder en del etterlengtede funksjoner i appene som avanserte søkemuligheter.

Bakgrunnen for app versjon 2.6 er flere.

  • Det har vært ønsker om forbedringer og forandringer i enkelte rutiner, blant annet dato- og tidvelger, samt «nå-funksjon».
  • Enkelte kunder har etterspurt en mulighet for å utvide med «Avansert søk». Dette krever at betingelsene bak et reisesøk fremkommer i søkebildet.
  • Det er ønskelig å utvide favoritt funksjonen slik at det er mulig å lage favoritt på en reisestrekning (med eventuelt avanserte søkealternativer).
  • Vi har ønsket å rydde opp i skjermbilder for blant annet å samle elementer som logisk hører sammen.

For å realisere dette måtte en del bilder og funksjoner redesignes.

Alle app-kunder vil få tilgang til app versjon 2.6 som en del av vedlikeholdsavtalen.
Avanserte søkevalg  vil leveres som en opsjon i App versjon 2.6.
Vi antar at versjon 2.6 er tilgjengelig for testing f.o.m mars 2018.
Dersom man oppdaterer til versjon 2.6 og senere velger å aktivere avansert søk, så krever det en oppdatering av appene.

Bakgrunn for å utvikle avansert søk i appene

Flere av kundene våre har ønsket avanserte søkemuligheter i appene ala filtrering av søk på transportmidler eller linjer.

Dette er funksjonalitet som har vert tilgjengelig i reiseplanlegger på web i lang tid, men har manglet i appene.

Dette har gitt utfordringer for brukere som reiser steder der ulike transportmidler «sloss mot hverandre» i reisetid. Eksempelvis der en flybuss avgang vil være raskere enn en vanlig bussavgang og fortrenge disse reiseforslagene. En bussreise tar lenger tid, men er mer kostbar enn en kombinert buss og hurtigbåtreise, men vil i dag ikke være mulig å kalle fram i appene.

Avanserte søkemuligheter

Vi har lagt ned betydelig innsats i å legge til flere muligheter til søkebildet.

Reiseplanlegger i versjon 2.5 av appen
Reiseplanlegger i versjon 2.6 av appen

 

 

Valg av tidspunkt

Valg av tidspunkt var tidligere en tre-stegs operasjon på Android.

 

 

 

 

I versjon 2.6 har vi redusert dette til et enkelt skjermbilde på android.

«Nå» funksjon

I tillegg har vi lagt til en ny funksjon «nå», tilsvarende den man finner i reiseplanlegger på web.

«Nå» er aktivert som standard, ved endring av tidspunkt eller dato så deaktiveres «nå-funksjonen».

Ved bruk av «nå-funksjonen» i reisesøk så vil søketidspunktet justeres i henhold til klokka på server.

Hvis man har gjort et reisesøk med «nå-funksjonen» aktiv så vil man kunne bruke oppfrisk funksjonen for  å få reisealternativer justeres i henhold til klokkeslett på server etterhvert som tiden går.

Valg av transportmiddel (opsjon)

Det er lagt til en funksjon for å velge hvilke transportmidler man ønsker å reise med.

Reisesøk justeres i henhold til å kun innholde valgte transportmidler.

Valg av overgangstid (opsjon)

Ekstra overgangstid ved bytter kan velges om man ønsker ekstra god tid.

Valg av linjenummer (opsjon)

Tilsvarende som for web vil det være mulig å filtrere et søkeresultat til utvalgte linjer.

Ved bruk av funksjonen justeres reisesøk til å kun innholde valgte linjenummer.

Ekstra søkekriterier i reisealternativer

Slik at brukeren skal skjønne at ekstra kriterier er lagt til reisesøket så er visningen av reisealternativer oppdatert til å vise om det er lagt til ekstra kriterer for søk.

Reisealternativer i versjon 2.5 av appen
Reisealternativer i versjon 2.6 av appen uten ekstra søkevalg
Transportmiddel buss er lagt til som søkevalg og man får kun se reisealternativer med buss.

 

Favoritt funksjonen

Fra første versjon av appen har det vert mulig å lagre avgangsvisninger og reiser som favoritter.
Dersom man lagrer en reise som favoritt lagres den faktiske reisen lokalt på telefonen slik at man kan ta den opp igjen senere (f. eks uten netttilgang).
Når en reise er passert i tid så vil man få mulighet til å gjøre et nytt reisesøk i stedenfor å få opp reisedetaljene.

I versjon 2.6 får brukeren mulighet for å legge til ekstra kriterier for reisesøk som valg av transportmiddel og overgangstid.
Det kan være ønskelig å lagre ekstra kriterier for bruk senere dersom man har en reise som benyttes ofte.

På bakgrunn av dette så vi et behov for å justere på visningen av reiser og hvordan reisefavoritter oppfører seg

Favorittvisningen i versjon 2.5 av appen
Reisefavoritt i versjon 2.5 av appen

 

 

 

 

 

 

Endring av reisefavoritter

Vi har endret visningen av en reisefavoritt slik at det tydligere fremkommer at dette gjelder en spesifikk reise og ikke en reisestrekning.

En favoritt for reisestrekning er endret til å inkludere ekstra kriterier for reisessøk.

Ved klikk på en reisefavoritt får man opp reisedetaljene, det er ikke lenger slik at en favoritt som er utgått «forsvinner».

Ved klikk på strekningsfavoritt kommer man direkte til reisealternativene uten å gå via søkebildet.

 

Plassering av funksjon

Favoritt funskjonen er nå plassert øverst i høyre hjørne i alle visninger som kan lagres som favoritt.

Vi ønsket å ha et felles sted for å finne favorittfunksjonen og for å kunne løse dette ble området oppe til høyre valgt da dette er et naturlig sted å finne den.

 

 

 

 

 

 

Når stjernen er tom er visningen ikke en favoritt, når stjernen er fylt så er visningen lagret som favoritt.

 

Sist oppdatert og avanger i sanntid er gule

I versjon 2.4 ble det lagt til støtte for pull to refresh, man kunne dra nedover i visningen for å få oppdatert resultater,  f.eks for å få oppdatert sanntid.

Vi ønsker å knytte oppfriskknappen og sist oppdatert tidspunktet nærmere da disse hører naturlig sammen.

Vi valgte derfor å ta vekk oppfriskknappen fra menylinjen og heller legge den i en blokk med informasjon om sist oppdatert og avganger i sanntid er gule under menylinjen.
Dette er nå felles for alle visninger som har oppfriskknapp.

 

Forbedringer på tekst-til-tale

Appen forbedres for blinde og svaksynte. Som en del av endringen for å legge til avanserte søkemuligheter så ryddes det samtidig opp i skjermbildene for å legge på manglende hjelpetekster for reisealternativer og reisedetaljer.

Det betyr at bruker varsles korrekt om sanntid, avvik og innstillinger, samt det er lagt opp til fornuftig opplesning av innhold som gir mening.

Når det gjelder søkeskjema med avansert søk er alle nye skjermbilder og funksjoner tilpasset blinde og svaksynte.