Farte vil benytte InfoWeb ifm nytt anbud våren 2018.

InfoWeb0LitenI forbindelse med vårens anbud, har Farte (Telemark fylkeskommune)  valgt å benytte InfoWeb som dokumentasjon for å illustrere produksjonen.

Forutsetningen for visning i InfoWeb, er datasett på RegTopp – format, men det er også laget importfilter fra en variant av et Hastus-format, samt NRIs ERN-format (eldre versjon, som evt bør oppdateres).

InfoWeb1

Ut fra valgt dato, får man en totaloversikt over linjer og varianter. Disse illustreres i kart sammen med en passeringstidsliste. Det er mulig å zoome helt inn på holdeplasser og evt kombinere dette med satellittkart.  Dette gir tilbyder en god mulighet til å sette seg inn i den forespurte ruteproduksjon uten å kjøre opp rutene.

InfoWebSat