DGBuss med sekundoppløsning

I likhet med Bergen som har fått sin  Bybane, får Odense snart sin Letbane (Light Rail). Banen skal stå klar til drift i 2020. Fynbus planlegger og drifter all kollektivtrafikk på Fyn. Derved må DGBuss oppgraderes slik at man også kan levere data til Odense Letbane.

Det å planlegge trafikkdata for en lettbane, gir umiddelbart en ny utfordring. Dersom plandata skal kunne benyttes videre som grunnlag for sanntidsssystemet, må alle data foreligge med sekundoppløsning. Sanntidssystemet må eksempelvis vite at banen er planlagt ankommet kl 9:17:10 og at den skal ha avgang kl 9:17:28. Dessuten vil sanntidssystemet kreve data levert på et for oss, nytt .xml-format (AVLS).

Arbeidet er godt i gang:

I egne tabellvarianter kan man nå opprette tabeller med tidelementer bestående av  6 + 3 posisjoner. Det vil også være mulig å definere modeller og repeterende modeller med sekundoppløsning. Vi ser ikke bort fra at det vil bli nødvendig å planlegge også visse busslinjer med nøyaktighet bedre enn ett minutt (f.eks. Metrobusser).