NeTEx-eksport fra DGBuss

Siden 1990-tallet har RegTopp vært det mest benyttede utvekslingsformatet for ruteinformasjon i Norge. I forbindelse med at Entur overtar oppgaven med å samle inn og tilgjengeliggjøre rutedata i Norge, har man valgt NeTEx som utvekslingsformat og Norsk NeTEx profil som definisjon ifm overføringer til sentralt selskap. 

DGBuss-kundene har nå tilgang til ny eksportmodul og de fleste brukerne har nå tatt i bruk NeTEx som eksportformat ved innsending av rutedata til Entur. Eksportmodulen omfatter eksport over flere produksjonsperioder, samt mulighet for å levere oppdelte Netex-datasett over f.eks. ulike trafikkområder.
Det er ventet at NeTEx gradvis vil overta som transportformat mellom plansystemer og f.eks. billettsystemer, sanntidssystemer osv.
I og med at NeTEx er en europeisk standard, gjør det DGBuss mer anvennelig også utenfor Norge.