Ny Tempus-versjon: 1.15.1.386-391

Tempus er oppdatert med forbedringer og feilrettinger

1.15.1.386

 • Tilgangskontroll: endret alle faste grenser til definerbare grenser.
 • Tidsbegrensede egenskaper: lagt til buss- og sjåførkrav i aktivitet (erstatter gammel flik “busskrav”).
 • Gantt: lagt til mulighet for å vise egendefinert tekst per kjøretøy/sjåfør i ressurskolonnen (venstre side i vinduet).
 • Gantt: bussnr.-filter filtrerte på intern ID, ikke bussnr.
 • Gantt: avdelingsfilter tilsvarende kjøreliste, hvor man kan velge å vise aktiviteter basert på aktivitetens/sjåførens/kjøretøyets/ordrens avdeling.
 • Gantt og kjøreliste: standard avdelingsfilter styres av sysparam GanttDefaultDepFilter og ActListDefaultDepFilter (kommaseparert 0,1,2,3 tilsvarende innhold i avhukingsliste).
 • Webus: import/bekrefte endringer: lagt til “ja til alle”-knapp.
 • Webus / excel-import: gjort importen raskere.
 • Sjåførportal: fikset feilmelding (introdusert i forrige versjon) når man opprettet kontoer.
 • Sjåførportal: lagt til mulighet for å sette nytt passord (i tillegg til eksisterende funksjonalitet som automatisk lager og sender nytt passord via epost).

1.15.1.387

 • Sjåførportal: avslått oppdrag-status ble ikke resatt når man disponerte ny sjåfør på en aktivitet
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å resette kvittert-flagg når man bytter sjåfør på en aktivitet. Kvittert-flagget kan styre når aktiviteter vises i sjåførportalen (via sysparam PortalShowOnlyConfirmed). Resetting av kvittert-flagg styres via sysparam SjaforEndringResetKvittert (0=av (default), 1=på).

1.15.1.388

 • Ordre: forslagsliste for kundens kontaktperson var alltid blank rett etter at man opprettet en ordre.
 • Kjøreliste, ordre/aktivitet og ordre/prislinje: popup-meny i gammel type tabellvisning.
 • Kjøreliste og ordre/aktivitet: markerte linjer farges blå igjen, istedetfor bare å vise merke helt til venstre.
 • Ny tabellvisning: sorteringsmulighet for feltlistevelger.

1.15.1.389

 • Kunde/hendelser: fikset forhåndsvisning av fakturaer.

1.15.1.390

 • Kjøreliste: fargekoding av aktiviteter som er disponert på sjåfører som ikke bruker sjåførportalen, eller hvor kontoen er låst ute.

1.15.1.391

 • Fikset valg av flere avdelinger med mus når man klikker på teksten istedetfor avhukingsboksen i trevisning.
 • Forslagsliste/søkevindu avdelinger og trasé: fikset håndtering av dobbeltklikk/enter/escape.
 • Ordre/aktivitet: fikset validering av inputdata når man går ut av en kolonne, slik at det ikke henger ugyldige data igjen.
 • Sjåfør- og kjøretøyhistorikk: strek over kansellerte aktiviteter.

Tempus endringslogg