DataGrafikk 30 år!

I 30 år har vi levert systemer til buss- og kollektivtrafikken: Planverktøyer, reiseplanlegger og informasjonssystemer til kollektivreisende og  administrasjonssystemer til turbilbransjen.

I 30 år har vi sammen med våre kunder videreutviklet systemene. Turbilbransjen har fått tilgang til nye og rasjonelle verktøy, f.eks. sjåførportal. Ruteplanleggeren har nye anvendelsesområder. Reiseplanleggeren for publikum viser i følge statistikkene solid vekst – særlig gjennom appene.

Gode resultater er kjekt for oss i DataGrafikk, men det skaper også sikkereht for våre kunder.

I følge DnB  “skaper DataGrafikk også fantastiske ringvirkninger” i Norge: