Ny Tempus-versjon: 1.14.2.376-379

Tempus er oppdatert med forbedringer og feilrettinger

1.14.2.376

 • Ordre: fikset utskrift av ordrens memo-felter.
 • Ordre: lagt til felt for utløpsdato for tilbud. Foreløpig kun tilgjengelig i tabellvisning.
 • Kjøreliste: fikset feil som oppsto når rute-feltet inneholdt tekst (dette var i praksis aldri i bruk).
 • Kunde: sortering på enkelte felter kunne gi feilmelding og påfølgende tom tabell.
 • Statistikk: lagt til følgende felter: ordreavdeling, sjåføravdeling, kjøretøyavdeling, diett.
 • Oppsett/brukere: lagt til søkefelt.
 • Gantt: lagt til mulighet for å vise disponerte og udisponerte ressurser sammen, istedetfor disponerte først fulgt av udisponerte. Kan endres via avhuningsboks under alternativer. Standard-innstilling styres via sysparam GanttShowFreeResourcesLast.
 • Hovedvindu: fikset problem med feilregistrering av musklikk i Citrix-sesjoner.
 • Eksterne kostnader (typisk import av bompenger): Bedre filtreringsmuligheter. Ta høyde for faktisk starttid, faktisk slutt-tid etc. i automatisk kobling.
 • Web-bestilling: en del tekstfelter kuttet teksten for kort (f.eks. webside url, epost-adresse #2).
 • Web-bestilling: Bedre validering, raskere import.

1.14.2.377

 • Fikset high DPI skalering av knapperad i hovedvindu.
 • Oppdatert MAPI proxy server for kommunikasjon med 64-bits Outlook.

1.14.2.378

 • Fikset feil “Field ‘Sum innkjøpsaktiviteter’ cannot be modified.” når man kopierte en aktivitet.

1.14.2.379

 • Firmaopplysninger: lagt til postnr. og land som egne felter, samt firma epost og faktura epost-adresser.
 • Wordmaler: støtte for å vise logo i tekstboks i topptekst og bunntekst.
 • Wordmaler: firmaopplysninger: ta hensyn til kobling fra avdeling til firma.
 • Wordmaler: bruk firma epost som avsenderadresse hvis sysparam WordMalerBrukFirmaEPostSomAvsender=1
 • Wordmaler: send til Outlook feilet hvis kontaktpersonens navn inneholdt komma.

Tempus endringslogg