AtB samler Trøndelag i en reiseplanlegger

I forbindelse med regionreformen skal antall fylker reduseres til 11. AtBs driftsområde vil fra 1/1-18 omfatte hele Trøndelag og i den forbindelsen vil også andelen av Norge som benytter TravelMagic reiseplanlegger øke. Mørkeblå områder benytter TravelMagic reiseplanlegger på WEB og de fleste via apper. Opplands rutedata er inkludert i Hedmarktrafikk sin planlegger – og Oppland benytter i tillegg disse data til avgangsvisning på noen rutebilstasjoner.  I de markerte områdene (unntatt Hordaland og Oppland), formidles også sanntid og/eller avviksinformasjon via TravelMagic reiseplanlegger.