Ny Tempus-versjon: 1.14.2.369-371

Tempus er oppdatert med forbedringer og feilrettinger

1.14.2.369

 • SMS-varsling brukte ordre med standard status istedetfor sms-status
 • Sletting av kansellerte aktiviteter feilet med melding “Fant ikke prislinjen tilhørende aktiviteten”
 • Endring av kostpris på aktiviteter ble ikke oppdatert på tilhørende prislinjer.
 • Rapporter i eksport til regnskap håndterte ikke utskrift av markerte linjer rett (tok alltid med første linje istedetfor første markerte linje).
 • Eksport til regnskap: hvis bare én eksporttype er tilgjengelig (bilag, faktura, kunde) brukes denne når man trykker på eksportknappen.
 • Lagt til frie felter for buss, sjåfør, sted, kunde og leverandør. Disse er foreløpig kun tilgjengelig i tabellvisning.
 • Sletting av gamle steder, sjåfører og busser (med tilhørende kobling av aktiviteter til annet sted/sjåfør/buss) kunne gi feilmelding om ugyldig aktivitetstype eller mva-sats.
 • Kunde: Ordrehistorikk, omsetning og tidsbegrensede egenskaper var tomme når man bladde gjennom kunder, og ble kun vist/oppdatert når man byttet arkfane. (feil introdusert i 1.14.2.368)

1.14.2.370

 • Gantt: fikset feilmelding når man hadde flere enn 64 stedskategorier.
 • Gantt: oppdatert/forbedret fargeoppsett.
 • Kreditnota: krav om utfylte felter gjelder ikke lenger for kreditnotaer, for å unngå problemer når påkrevde felter endres etter at en ordre er fakturert.

1.14.2.371

 • Lagt til prioriteringsrekkefølge for Active Directory-kobling, slik at brukere kan være med i flere grupper, men få rettigheter og avdeling fra rett gruppe.
 • Gantt: lagt til mulighet for å styre når font farge endres fra svart til hvit (basert på bakgrunnsfarge) via sysparam GanttFontColorThreshold.
 • Ordre: ikke vis sjåfører som har sluttet i autocomplete. (Foreløpig ikke for busser og kjøreliste.)

Tempus endringslogg