Troms Reise med sanntid og trafikkinformasjon

Troms Reise er nylig lansert med rutetider og trafikkinformasjon i sanntid. I første omgang gjelder dette bybussene i Tromsø og Harstad, etterhvert er det planlagt at systemet igangsettes på hurtigbåt linje 2, Tromsø-Finnsnes-Harstad og enkelte ferger. Regionsbussruter i Troms kan også være aktuelle.

Leverandør av sanntidsinformasjon er Consat som DataGrafikk har samarbeidet med i leveranser av reiseplanlegger med sanntid for web og app for Agder Kollektivtrafikk

Troms sin reiseplanlegger tromskortet.no er oppdatert til TM3.3 og er dermed den andre kunden som er over på ny utgave med flere muligheter.

Troms Fylkestrafikk gjennomfører for tiden et arbeid med å øke detaljeringsgraden på sine grunndata slik at holdeplassområder også vil få posisjonert de enkelte stoppunkter. Publikum vil derved få mer nøyaktig info om stoppunkt / spor for sin avgang evt slik at de vet hvilken side av veien deres buss passerer på. Avgangsvisning fra Harstad Byterminal, viser tydelig hvor de enkelte avgangene har sitt stoppunkt: