Snelandia med sanntid og avvik på ferje

Nå får man oppdaterte ferjetider og avvik på snelandia.no og i appen Snelandia Reise på Android og iOS.

Prognoser og avvik leveres fra Shiplog som benytter AIS-signaler for å fortelle aktuell posisjon på fartøyet. Informasjonen samkjøres med rutedata for å finne ut om fartøyet er i rute eller ikke.

Mannskapet logger seg på Shiplog sine systemer ved avgang og eventuelle avvik registres manuelt. Avvik som oppstår under seiling registreres automatisk via AIS-posisjon. Reiseplanlegger på web og appen Snelandia Reise oppdateres fortløpende. Utveksling av data skjer via SIRI-protokollen som er i henhold til håndbok N801 for nasjonale rutedata.

Finnmark fylkeskommune bygger store infoskjermer på ferjekaiene der det opplyses når fartøyet ankommer og eventuelle avvik. For øyeblikket er systemet installert på 4 av 5 ferjer. Planen er at alle ferjer skal ha systemet i løpet av første halvår av 2019. På sikt er håpet at dette også vil gjelde for 8 hurtigbåtsamband.

Viser avganger fra kjerringholmen ferjekai (avganger i sanntid er gule)