Kolumbus reiseplanlegger med bedrifter fra enhetsregisteret

Mange benytter adresser som utgangspunkt eller destinasjon for en reise. Flere kunder har også et register over de største bedriftene. Dette gir brukeren flere muligheter for å få treff på søkeord da både stopp og adresse kan ha ukjente navn for brukeren.

Listene blir utdaterte over tid og det er vanskelig å holde informasjonen oppdatert. Så lenge informasjonen ikke blir kontinuerlig vedlikehold gir dette misvisende og gal informasjon til brukere av reiseplanleggertjenesten.

Bedriftsregister hva er det?

TravelMagic var tidlig ute med støtte for å lage søkbare lister fra kunden sitt eget bedriftsregister slik at en bedrift kunne benyttes som utgangspunkt eller destinasjon for en reise.

Bedriftsregister er av og til utarbeidet av det enkelte fylket ved å selv vedlikeholde koordinater og adresser for de viktigste bedriftene.

Andre kunder har tatt utgangspunkt engangsuttrekk fra SSB noe som koster penger for hvert uttrekk.

Bedriftsregisteret inneholder minst Navn, Kommune, Adresse og Postnummer.

Eksempel på bedriftsregister fra Kolumbus

Automatiske oppdateringer fra enhetsregisteret?

DataGrafikk har tidligere fått forespørsmål om å se på mulighet for å automatisere oppdatering av bedriftsregister basert på informasjonen som til enhver tid er registrert i enhetsregisteret.

Men dette har bydd på noen utfordringer:

  • Bedrifter i enhetsregisteret er ikke koordinatfestet
  • Adresser er ofte omtrentlig angitt eller feil
  • Spesielt kommunale foretak er registrert med over og underenheter slik at man må krysskombinere informasjon for å få et riktig filter
  • Enhetsregisteret har informasjon om bedrifter i hele Norge, man må filtrere ut bedrifter innenfor sitt fylke
  • En ønsker å filtrere på næringskategorier, ikke alle er like aktuelle (for eksempel enkeltmannsforetak)
  • Antall ansatte er ikke nødvendigvis et kriterium for om en bedrift skal være med eller ikke da for eksempel lensmannskontor og lignende ofte står oppført med kun en ansatt.
  • Dette er ikke lett…

Data fra Enhetsregisteret kan hentes fra følgende tjeneste https://www.brreg.no/produkter-og-tjenester/apne-data/

På grunn av faktorene over er en tjeneste som automatisk oppdaterer bedrifter ikke realisert.

Oktober 2018, Christine hos Kolumbus tar tak i saken

Christine hos Kolumbus har sett seg lei på at deres bedriftsregister til stadighet inneholder utdatert informasjon og ber oss om å kikke på en løsning som lar Kolumbus enklere vedlikeholde sitt register. Utfordringen er hovedsakelig at når bedrifter endrer adresse så reflekteres ikke dette i Kolumbus sitt bedriftsregister og kundene får gal informasjon.

Kolumbus trenger en enklere måte å vedlikeholde sitt register ved adresseendringer.

DataGrafikk melder tilbake at om Kolumbus sørger for å filtrere ut ønskede bedrifter fra enhetsregisteret, så kan DataGrafikk forsøke å koble adressene mot dataene til kartverket og dermed koordinatfeste bedriftene.

På den måten an man delvis automatisere vedlikehold av bedriftsregister om man selv lager rutiner for utvalg av bedrifter.

Christine utarbeider sitt utvalg for Kolumbus og «vasker»  listene fra enhetsregisteret.

Dersom en bedrift ikke kan kobles mot en adresse hos kartverket feilmeldes dette.

Feilene må korrigeres i enhetsregisteret av den aktuelle bedriften, man kan da enten korrigere adressen hos seg lokalt eller ignorere feilene.

Sammen med Kolumbus hadde vi noen iterasjoner med korrigering av adresser og kobling av adresser.

07/11/2018 ble nytt bedriftsregister publisert i Kolumbus sin reiseplanlegger.

En typisk feilliste etter kobling av bedrifter og adresser
Kolumbus bedriftsregister generert fra enhetsregisteret

Automatiske oppdateringer fra SSB

SSB tilbyr tjenester som gjør mye av den samme jobben med filtrering og «vasking» av data.

Man kunne sett for seg en automatisk tjeneste basert på SSB data fordi man var trygg på at dataene inneholdt minimalt med feil.

Samtidig med forespørselen fra Christine ble det gjort undersøkelser mot SSB for å finne ut hvor kostbart det ville være å hente automatiske oppdateringer fra SSB fremfor at den enkelte kunden gjør jobben.

SSB tilbyr både enkeltutvalg og daglige oppdateringer, men begge deler koster ganske mye penger.

Om flere kunder ønsker denne muligheten kan vi gå i dialog med SSB, men foreløpig anser vi at dette blir for dyrt for at man ønsker å gå inn på en avtale.