Trafikkmeldinger på Snelandia.no

I samarbeid med Snelandia og Finnmark fylkeskommune er det utviklet et API til Pat-server som leverer trafikkmeldinger til snelandia.no.

Når avviksmeldinger publiseres via Pat-systemet så får man informasjon om avvik på den avgangen det gjelder enten på monitorvisning eller når man søker på snelandia.no eller i appen Snelandia Reise.

Finnmark fylkeskommune er en liten organisasjon og er avhengige av at meldinger til den reisende kan publiseres ett sted og være tilgjengelig i mange kanaler. Derfor var det ønskelig at meldingene som legges inn også var synlig på forsiden til snelandia.no.

Tidligere var det kundesenter hos Snelandia som måtte legge inn avviksmeldinger via publiseringsløsningen til snelandia.no, men dette gjøres nå automatisk via et API til Pat-server.