dGIS – forbedringer

dGIS2014LitendGIS, supplementet til DGBuss som muliggjør plassering av holdeplasser, detaljdefinisjon av lenker, utmåling av disse samt visualisering av traseer og avganger fra DGBuss, er kraftig forbedret.

dGIS er oppdatert innenfor bl.a. følgende områder

  • Nye og forbedrede rutiner for lenking
  • Forbedret søkefunksjon for stopp
  • Innlesning av veier – søk på veinavn
  • Tilpassing til nye åpne data fra Statens kartverk
  • Enklere definisjon av innlesning av kartgrunnlag
  • Svingbegrensninger aktivert
  • Mus-rulle bestemmer zoom-nivå
  • Kraftig forbedret ytelse ved ‘vis rutetrase’ (og tilsvarende funksjoner)
  • BDE (Borland Database Engine) er ikke lenger påkrevd; Betydelig enklere installasjon og bruk.

Dessuten jobbes det med rutiner for å lese inn flatekart noe som vil lette arbeid med å gjøre seg kjent i nye områder:

Fig. Her presenterer dGIS områder rundt Kristiansand sentrum.
Fig. Her presenterer dGIS områder rundt Kristiansand sentrum.