PatAdmin – Avviksmeldinger til WEB og terminaler

PatAdminLitenPatAdmin mobil er et brukervennlig system for å melde inn og endre avviksmeldinger, driftsmeldinger og kanselleringer som ønskes viset på reiseplanlegger og monitorsystem. Systemet kan betjenes fra smarttelefon, Pad og WEB.

PatAdmin mobil er “sanntid-light” for de kollektivselskapene som ønsker å formidle aktuell informasjon til publikum selv om man ikke har tilgang til sanntids- og avvikssystemer som publiserer endringer via SIRI SX-standarden. Man kan definere  meldinger for en periode og knytte disse opp mot linjer og/eller holdeplasser. Enten man har en enkeltstående melding som skal legges ut ifm en holdeplass, eller generell info til alle trafikanter, kan man raskt og enkelt definere en ny melding. Meldingene formidles både til reiseplanlegger (WEB og mobil), samt monitorsystemer. Vi takker bl.a. Finnmark Fylkeskommune for gode innspill i prosessen!

Man starter med pålogging.
Man starter med pålogging.

Oversikt over lagrede meldinger.
Oversikt over lagrede meldinger.

Detaljer rundt en melding.
Detaljer rundt en melding.

Endre periode og konsekvenser.
Endre periode og konsekvenser.

Her kan man se eksempel på hvorledes en avviksmelding kommer fram til publikum på WEB og mobilWeb:

PATAdminFig1

Og mer detaljert:

PatAdminFig2