Sjåførportalen får nye muligheter

OversiktNyDet er igjen økt aktivitet rundt sjåførportalen og flere kunder har ønsker om ny funksjonalitet som gir en mer effektiv innrapportering av kjøreoppdrag.

Blant ønskene er enklere oversikt over oppdrag, nye felter for innrapportering og muligheter for både å vise tilleggsinformasjon til sjåførene, for eksempel et turprogram som pdf, og at sjåførene kan rapportere tilbake eventuelle hendelser som har skjedd underveis.

Ny og enklere oversikt over oppdragOversiktNy

Det er laget en enklere oversikt over kjøreoppdrag som lar sjåføren kunne ferdigstille flere oppdrag samtidig uten å måtte gå inn på hvert enkelt. Oversikten gir også noe mer informasjon enn tidligere  og informasjonen er noet mer strukturert.

Man ser eksempelvis direkte om et kjøreoppdrag mangler rapportering

 

Nye felter for innrapportering

Det er lagt til flere nye felter for innrapportering på kjøreoppdrag. For de som ønsker flere detaljer rundt tidspunkt kan man nå BildeOpplastingrapportere inn uttak garasje og oppmøte kunde samt retur garasje.

Innrapportering av faktisk antall passasjerer er også det en mulighet.

En del kunder ønsker å legge tilleggsinformasjon til kjøreoppdraget som turprogram eller lignende på pdf. Sjåføren skal da få tilgang til å laste ned og lese dette i sjåførportalen.

Sjåføren skal også kunne ta et bilde på telefonen og laste dette opp til kjøreoppdraget, for eksempel om man ønsker å rapporte en hendelse.

 

Kort  om sjåførportalen

BusView ble tatt i bruk av Bergen Turistbusser i 1986 og deretter har turbilbransjen benyttet BusView og etterfølgeren, DGTempus i mer enn 25 år. En etter en har mellomstore og store selskap byttet til oss og andelen av turbiler som kjører på våre systemer øker. Dette håper vi å kunne fortsette med, men da er vi avhengig av både å oppdatere de systemene vi har og å lage nye løsninger som kan rasjonalisere driften for våre kunder. Dette må vi gjøre med «riktig» innhold, men også «riktige» betingelser: Det må være slik at de nye produktene og modulene over tid både rasjonaliserer mer og gir turbilselskapene mulighet for å operere sikrere og med en høyere kvalitet ovenfor sine kunder, enn det kostnadene til DataGrafikk tilsvarer.

Sjåførportalens funksjonalitet

Ved prosjektets start hadde vi satt oss noen overordnete mål.

  • Mer rasjonell distribusjon av oppdrag. Sjåføren har alltid siste versjon tilgengelig via mobil
  • Mer rasjonell sluttregistrering ved at sjåføren fyller ut. Omtrent samme tidsforbruk som tidligere manuelle rutiner, samt at man i administrasjonen sparer mye tid ved at 80% av sluttbehandlingsarbeidet pr faktura blir rasjonalisert bort.
  • Kortere tidsforsinkelse fra oppdrag er kjørt til oppdraget er sluttmeldt.
  • Faktura ut tidligere gir mindre rentekostnad, færre tapte krav.
  • Litt «spennende» for sjåfør. Mer delaktighet, god oversikt over egen historikk, samt kommende oppgaver og kanskje litt forhøyet status.
  • Lettere distribusjon riktig informasjon til og fra underleverandører (via avdelingslederfunksjonen).

Kjoreordre OversiktOppdrag