TravelMagic reiseplanlegger: Mange oppdateringer i 2015

NorgeLiten2012TravelMagic benyttes i stadig større utstrekning.
I løpet av 2015 har de fleste kollektivselskapene oppgradert grensnittene.
Oppgradering til ny funksjonalitet i appene og på WEB:
Responsivt design på WEB, detaljtrase (reise følger vei), priskoblinger og utvidelse med sanntid og avviksmeldinger er blant de mange nyhetene.

TMNorge2013_300
Fylkeskommunene som er tegnet i mørk blå, har valgt DataGrafikk sin reiseplanlegger TravelMagic. Ved å klikke i kartet kan man teste de respektive reiseplanleggerne. Områder avgrenset av rødt, benytter felles database og derved kan man planlegge reiser på tvers av fylkesgrensene (se felles database for Nord-Norge). Hedmark Trafikk gjenopprettet TravelMagic reiseplanlegger og utvidet med med sanntid og prisinformasjon i august 2014. Oppland og Nord-Trøndelag kjører ulike tjenester som bygger på TMs reisemotor.

Samtlige av de fylkesvise reiseplanleggerne kjører TM3. Reiseplanleggerne inneholder muligheter for adresse- til adressesøk, POI og kartvisning. TM3 er dessuten bedre tilpasset UU-design.

Mange av nettløsningene er tilpasset responsivt design (se f.eks. Kolumbus.no) slik at sidene tilpasser seg lesebrett og smarttelefonenes nettleser.

Flere har valgt å integrere reiseplanlegger med egen sanntidsløsning og får dermed sanntid og avviksinformasjon levert til de reisende. Andre benytter PatAdmin til å levere avviksinformasjon alene eller i tillegg til sanntidsinformasjon.

Fylkene ser nytten av å gi prisinformasjon til de reisende som del av reiseopplysning og velger å integrere reiseplanlegger mot prisinformasjon fra Fara. Eller DataGrafikk sin egen prismotor.

En del fylker benytter tog-data fra NSB på RegTopp-format og derfor kan man hos enkelte planlegge reiser med kombinasjon av buss og tog over større strekninger. Opplands-trafikk tok i høst i bruk nasjonale rutedata på monitorflater, i tillegg til egne Regtopp-data. I motsetning til RegTopp fra NSB der man må ta alt eller ingenting kan man med nasjonale rutedata presentere kun de rutene man ønsker.

Noen av årets høydepunkter:

VKT AKT Kolumbus Skyss Møre og Romsdal FK AtB Nordland FK Troms FK Finnmark FK NordTrøndelag Hedmark Trafikk Brakar Sogn og Fjordane Østfold FK