GTFS import i TM3.3

CropperCapture[36]Neste versjon av TravelMagic er fortsatt et stykke unna og det jobbes stadig med forbedringer og ny funksjonalitet.

Blant ny funksjonalitet  i TM3.3 finnes import for General Transit Feed Specification (GTFS).

I TM3.2 ble det mulig å kombinere GTFS sin shapes.txt fil med RegTopp data slik at man kunne legge detaljert trase på tur.

I TM3.3 utvider vi importen til å kunne importere et komplett datasett fra GTFS. I den initielle versjonen er det lagt inn støtte for de vanligeste GTFS filene agency.txt, stops.txt, routes.txt, trips.txt, stop_times.txt, calendar.txt, calendar_dates.txt og shapes.txt.

Vi har fokusert på å holde importen kompatibel med øvrige importer  slik at data fra GTFS kan kombineres med egne data i RegTopp 1.2/1.3.

CropperCapture[34]
Import av finske rutedata fra GTFS, merk at tidene er i norske tider