Ny løsning for suppleringsruter fra nasjonale rutedata

Siden 1990-tallet har RegTopp vært det mest benyttede utvekslingsformatet for ruteinformasjon i Norge. I forbindelse med at Entur overtar oppgaven med å samle inn og tilgjengeliggjøre rutedata i Norge, har man valgt NeTEx som utvekslingsformat og Norsk NeTEx profil som definisjon ifm overføringer til sentralt selskap.

Den gamle tjenesten med ERN-data viderføres ikke og vil bli erstattet med at rutedata tilgjengeligjøres på NeTEx format.

Mange av våre kunder med reiseplanlegger henter  i dag et utvalg av nasjonale rutedata på ERN-formatet.
ERN-data fra EnTur inneholder alle ruter i Norge (også fly utenlands/innlands) så det er naturlig at man kun ønsker en liten del av rutene.
Utvalgene kan være togdata/ekspressbussruter/rutedata fra andre fylker og dette lastes opp til egen reiseplanlegger som supplement til egne rutedata.

Man bruker ERNExplorer verktøyet som leveres av DataGrafikk til å lese inn nasjonale rutedata og lage et utvalg

NeTex rutedata hentes fra EnTurs utviklerportal og datasettene ligger oppdelt på aktører og samlet nasjonalt for hele Norge.
Hvis man er usikker på hvor data befinner seg så kan man laste ned datasettet for hele Norge.

DataGrafikk kan også automatisere uthenting og oppdatering av reiseplanlegger som en nattlig jobb.

DataGrafikk tilbyr et felles oppdatert nasjonalt stoppestedsregister som en del av reiseplanlegger tjenesten så det er ikke nødvendig å laste dette opp til reiseplanlegger kun rutefiler  er nødvendig.