Ny Tempus-versjon: 1.14.2.380-384

Tempus er oppdatert med forbedringer og feilrettinger

1.14.2.380

 • Hendelser: lagt til felter for om hendelsen skal være med på faktura og/eller synlig i sjåførportal.
 • Webus: raskere import.
 • Mailutsendelse: lesebekreftelse styres via sysparam WordMalerMailLeseBekreftelse (for tilbud/bekreftelse) og KjoreOrdreMailLeseBekreftelse (for kjøreordre).
 • Ordre/kreditnota: etter kreditering av en ordre ble ikke referansen fra kreditnotaen til ordren vist før man trykket på oppfrisk.
 • Ordre/kreditnota: automatiske prislinjer (f.eks. fakturagebyr) legges ikke til på kreditnotaer.
 • Ordre/aktivitet: vis rødt utropstegn i avviksfliken hvis det er registrert noe under avvik.
 • Kjøreliste: lagt til mulighet for å kansellere én enkelt aktivitet.
 • Dobbeltdisponering: sysparam DoubleDispSjekkTempusMottagere muligjør deaktivering av dobbeltdisponeringssjekk for sjåfører som er underleverandører med Tempus.
 • Avansert søk: fikset feil som gjorde at markøren ble flyttet til slutten av søkefeltet.
 • Tempus: hvis man vil kjøre flere instanser av Tempus samtidig måtte man lage en snarvei med parameter “RUNMANY”. Nå før man spørsmål om man vil starte en ny instans hvis Tempus allerede kjører.

1.14.2.381

 • Kjøreliste: fikset feil når man sorterer tabellen (introdusert i 1.14.2.380).

1.14.2.382

 • Avansert søk, kunde: lagt til mulighet for å søke etter organisasjonsnr.
 • Sjåfør- og kjøretøyhistorikk: eksport til Excel og utskrift bruker som standard synlige felter i tabellen.
 • Kjøreordre og andre utskrifter som sendes via epost, lagres i en midlertidig katalog. Hvis denne katalogen ble slettet, feilet utsendelse av kjøreordre inntil man startet Tempus på nytt.

1.14.2.383

 • Kreditnota: prislinjer uten pris i ordren som krediteres fikk pris = 0 på kreditnotaen.
 • Kreditnota: fikset feil når man krediterte en ordre uten å velge noen aktiviteter eller prislinjer.

1.14.2.384

 • Registreringsnummer-oppslag: denne krevde minst 5 tegn (1 bokstav + fire siffer). Fjernet denne begrensingen for å støtte personlinge bilskilt.
 • Gantt: fikset dobbeltdisponeringssjekk. Denne feilet etter at det ble lagt til støtte for tidsbegrensede egenskaper-kobling mellom kunde og sjåfør/kjøretøy (f.eks. krav om EURO5).

Tempus endringslogg