Ny dialog for oppdragstildeling i sjåførportalen.

Stadig fler tok i bruk sjåførportalen i 2017.

Den opprinnelige målsetningen med sjåførportalen, var å erstatte utdeling av trykte kjøreordre med en nettløsning som sikrer at oppdaterte kjøreordre kunne leses via smarttelefon, nettbrett og PC. Dessuten skulle sjåførene rapportere etter endt oppdrag via de samme sidene.

Erfaringen så langt er bl.a. at det er meget nyttig at sjåførene alltid har tilgang til oppdaterte kjøreordre, samt at sjåføren selv kan rapportere.

Men det ligger også et stort forbedringspotensiale i dersom trafikkleder enklere kan ha en oversikt over om en sjåfør har oppfattet (og godtatt) at et oppdrag er tildelt eller endret. Her erfarer man at det kreves mye kommunikasjon for å forsikre seg om at alle endringer er oppfattet og utføres etter planen.

Det må dessuten være enkelt for sjåfør å se om man må godkjenne nye tildelinger eller bekrefte endrede oppdrag.

Trinn 1 i denne utviklingen, blir å kunne automatisere dialogen ang tildeling og endring av oppdrag via sjåførportalen.

A. Ved tildeling av et oppdrag til sjåfør: Har sjåføren lest og akseptert tildelingen? Evt er tildelingen avvist?

B. Ved endring av tildelt oppdrag: Har sjåføren lest og forstått endringen?

Trinn 1 nærmer seg testkjøring hos utvalgt DGTempus-bruker rett etter Påsken 2018. Vi håper å kunne sette dette i drift hos enkelte kunder innen sesongstart.

I trinn 2 (høsten 18,) håper vi å kunne bygge inn varsler om tildelinger eller endringer til sjåfør (via f.eks SMS eller e-post).

Vi kommer tilbake med mer info om Meldingsformidling: Trinn 1, tildeling/endring av aktiviteter.

Pris for oppgradering til Meldingsformidling i trinn 1 eller 2 er foreløpig ikke fastsatt.