Ny Tempus-versjon: 1.14.2.385

Tempus er oppdatert med forbedringer og feilrettinger

1.14.2.385

 • Forbedret søkehastighet etter ledige sjåfører og kjøretøy
 • Sjåførportal: håndtering av systemparameter ActVisibleForDriverDaysBehind og ActVisibleForDriverDaysAhead var byttet om i enkelte av visningene. Sjekk derfor at antall (arbeids)dager synlig fremover og bakover i tid er satt korrekt.
 • Sjåførportal: mulig å registrere km, timer etc. (men ikke utlegg), selv om ordren er fakturaklar eller fakturert.
 • Sjåførportal: ikke vis kansellerte aktiviteter (typisk fra kreditnotaer).
 • Ordre: forenklet sjekk for om en ordre/aktivitet/prislinje er endret av en annen bruker. Kan deaktiveres ved å sette sysparam MultiUserSafeActUpdate=0.
 • Ordre: aktivitetsmaler viste fra-sted i både fra-sted og til-sted-kolonnene.
 • Ordre: statusfelt tar nå høyde for skjulte statuser (dvs. de som har sorteringsverdien satt til 99999).
 • Ordre: kreditnotaer får nå kostpris lik -kostpris hvis aktiviteten som krediteres kanselleres.
 • Sjåfør, buss, kunde og sted: oppdatert liste over påkrevd utfylte felter. Gir bedre feilmeldinger hvis man prøver å lagre uten å fylle ut påkrevde felter.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: fikset feilmelding når man skrev ut tilbud eller ordrebekreftelse for en fakturert ordre.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: hvis man bruker mapi, la mailen stå åpen etter at den er generert.
 • Tilbud/ordrebekreftelse: tidligere kunne maler kun sendes på mail via mapi, nå kan de også sendes via automation.
 • Webus: raskere navigering i listen.
 • Webus: import av aktivitet hvor fra- eller tilsted var deaktivert prøvde å opprette stedet på nytt istedetfor å aktivere det eksisterende stedet.
 • Aktivitets- og prismaler: bedre søke- og filtreringsmuligheter.
 • Kjøreliste: nye kolonner for status for sjåfør godkjent/avslått oppdrag/endringer via sjåførportal.
 • Overføring av aktivieter mellom Tempus-installasjoner: endret referanse fra å være sluttkundes referanse til å være ordrenr. + kundenavn.

Tempus endringslogg