Sanntid i Nordland Fylkeskommune!

Mandag 14. mai var det oppstart av sanntidssystemet for kollektivtrafikken i Nordland. Nordland har valgt Consat, samme sanntidsleverandør som bl. a. Troms, Agder og Hordaland fylkeskommuner. Koblinger med DataGrafikks reiseplanlegger for apper og WEB allerede utviklet og utprøvd og Nordland valgte å utvide avtalen til også å omfatte formidling av sanntidsinformasjon.

Samferdselsråd Svein Eggesvik er fornøyd med at sanntidssystemet nå er tilgjengelig for publikum.

Les mer på:

https://www.nfk.no/aktuelt/sanntid-rulles-ut-i-nordland.1008671.aspx

https://bodonu.no/na-far-du-vite-nar-bussen-og-baten-gar-i-sanntid/14.05-02:11