Oppdatert monitorløsning på Trondheim Sentralstasjon

I forbindelse med ombygging av Trondheim Sentralstasjon, var det tid for oppgradering av utstyr. Vår forrige PATLink – løsning blir nå erstattet med en ny maskinløsning der datagrunnlaget hentes fra AtBs reiseplanlegger. Derved oppnås mer rasjonelle rutiner ved oppdateringer og perideskift. Drift av server for avgangsvisning kjøres på en virtuell server hos DataGrafikk as i Bergen.

Samarbeid med ICE

Samarbeid med

I forbindelse med løsninger for avgangsvisning på terminaler og holdeplasser, kan det være komplisert og kostbart å trekke fram fast internettilgang. DataGrafikk og ICE har inngått et samarbeid der vi skreddersyr slike maskin til maskin kommunikasjonsløsninger. Første leveranse var avgangsvisning i kjøpesenteret Glasshuset i Bodø.

Skyss overtar terminaldriften i Bergen

I forbindelse med Bybanen, blir Bergen Busstasjon bygget om.

I forbindelse med Bybanen, blir Bergen Busstasjon bygget om.

Det nye terminalområdet erstatter godsterminalen i den sørlige enden av bygget. DataGrafikk har levert maskinutstyr og system for drift av de 7 nye avgangsmonitorene. Avgangssystemet leser data fra reiseplanleggeren på www.skyss.no

Trondheim Sentralstasjon (mai 2009)

I 2001 overtok DataGrafikk å drifte programvaren på Trondheim Sentralstasjon. – nå var det på tide med oppgraderinger.

I 2001 overtok DataGrafikk å drifte programvaren på Trondheim Sentralstasjon. – nå var det på tide med oppgraderinger.


I 2001 var CRT-monitorene allerede noen år gamle. Nå var tiden inne til å oppgradere hardware. Displayene ble byttet ut til ulike NEC-displayer – maskinvaren er produsert av DELL. Systemet ble også forberedt for en mulig overgang til siste teknologi: PAT-Server.

Avgangsinformasjon i lyddusj

Opplest avgangsinformasjon egner seg godt for lyddusj og andre retningsstyrte høyttalere som nå er tilgjengelige på markedet.

Opplest avgangsinformasjon egner seg godt for lyddusj og andre retningsstyrte høyttalere som nå er tilgjengelige på markedet.


Vårt system for opplest avgangsinformasjon genererer automatisk norsk tale med rimelig god kvalitet, og er integrert med avgangslistene i PatServer. På årets transportmesse på Lillestrøm demonstrerte vi opplest avgangsinformasjon i lyddusj.

Nytt informasjonssystem på Bragernes Torg i Drammen

Vestviken Kollektivtrafikk utvider informasjonssystemet med ny løsning på Bragernes Torg i Drammen

Vestviken Kollektivtrafikk utvider informasjonssystemet med ny løsning på Bragernes Torg i Drammen


Informasjonssystemet på Bragernes Torg tilknyttes PatServer, og driftes dermed sammen med Vestviken Kollektivtrafikks eksisterende informasjonssystemer i regionen.

Nytt monitorsystem i Surnadal

Trafikanten Møre og Romsdal utvider med nytt monitorsystem i Surnadal.

Trafikanten Møre og Romsdal utvider med nytt monitorsystem i Surnadal.


6.desember ble det nye monitorsystemet ved kulturhuset i Surnadal satt i drift. Systemet er tilknyttet PatServer for Møre og Romsdal, og bussavgangene vises på en 40″ LCD-moniotor inne i foajeen, samt en 20″ monitor ved inngangpartiet.