iPhone-applikasjon for reiseplanlegging.

DataGrafikk og Bouvet inngår samarbeid om utvikling av iPhone-applikasjon

DataGrafikk og Bouvet inngår samarbeid om utvikling av iPhone-applikasjon

Kolumbus har velvillig lånt oss tilgang til data for uttesting av applikasjonen. Systemet bygger på en klientapplikasjon på iPhone som kommuniserer med WEBServices på DataGrafikk sin server. På grunn av iPhonens mulighet for å lese sin GPS-posisjon (eller tilnærmet posisjon vha triangulering), kan man blant annet få nye og nyttige muligheter til å finne alle holdeplasser i nærheten.

Systemet er utviklet i samarbeid med Bouvet

Kolumbus tar i bruk reiseplanlegger for mobil.

Ikke minst etter ønsker fra publikum har Kolumbus nå satt i drift en pre-release for den mobile reiseplanleggeren.

Ikke minst etter ønsker fra publikum har Kolumbus nå satt i drift en pre-release for den mobile reiseplanleggeren.


Planleggeren bygger på en begrenset utgave av Reiseplanleggeren til Kolumbus.
Les mer om løsningen på: next.kolumbus.no

Om man kun kjenner bestemmelsesstedets adresse og gatenummer, kan også visning av reiseruten i kart være et nyttig hjelpemiddel for å finne fram.

Nordland Fylkeskommune velger TravelMagic.

Vi ønsker Nordland Fylkeskommune velkommen som bruker av reiseplanleggeren.

Vi ønsker Nordland Fylkeskommune velkommen som bruker av reiseplanleggeren.


Riktignok etter lang tids testing, ble avtale om leveranse og drift av reiseplanleggeren for Nordland inngått 27. mai 2010.

Uken etter ble den satt i gradvis drift.

Se løsningen på 177 Nordland

Sør-Trøndelag er i gang med ny reiseplanlegger.

Trafikanten Midt-Norge startet opp sin nye reiseplanlegger med google Maps i februar.

Trafikanten Midt-Norge startet opp sin nye reiseplanlegger med Google Maps i februar.

Forsøk reiseplanleggeren på t:kort

Rutedata kommer fra ulike kilder, blant annet innlegging via DGBuss, hos Trafikanten Midt-Norge.

Trafikanten Midt-Norge velger TravelMagic (30. oktober 09)

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.

Området der DataGrafikk as leverer reiseplanlegger for kollektivtrafikk utvides. Sør-Trøndelag er neste område som settes i drift.


Trafikanten Midt-Norge har vært kunder av DataGrafikk i 12 år. Det begynte med Ruteplanverktøyet PC-Ruter med RegTopp-eksport. Senere har systemet blitt oppgradertog utvidet flere ganger og er sentralt i datafangst for elektronisk billettering. Trondheim Sentralstasjon har også avgangsvisning via PatLink og nå skal også Reiseplanleggeren TravelMagic med Google Maps settes i drift.