Kolumbus reiseplanlegger med bedrifter fra enhetsregisteret

Mange benytter adresser som utgangspunkt eller destinasjon for en reise. Flere kunder har også et register over de største bedriftene. Dette gir brukeren flere muligheter for å få treff på søkeord da både stopp og adresse kan ha ukjente navn for brukeren.

Fortsett å lese «Kolumbus reiseplanlegger med bedrifter fra enhetsregisteret»

Widget med favorittavganger tilgjengelig fra AtB

AtB administrerer kollektivtrafikken i Trøndelag og har lenge ønsket mulighet for å kunne tilby kunder en widget med avgangsvisning.
En del av kravene til AtB var at bruker skal kunne presentert oppdatert reiseinformasjon og aviksinformasjon i widget uten å måtte starte reiseappen. Samt at presentasjonen av reiseinformasjon skal være mest mulig lik slik brukeren er vant med avgangsinformasjon fra reiseapp.
Widget skulle realiseres som en visning av favorittstopp som kan legges på brukeren sin startside på Android eller i dag-visningen på iOS. I dag har de lansert nye, oppdaterte apper.

Fortsett å lese «Widget med favorittavganger tilgjengelig fra AtB»